Drevo ako stavebný materiál

Krása lesa

Drevodom – jednoducho dom z dreva

Drevo ako surovina je veľmi dlho symbolom udržateľného rozvoja. Lesníctvo poskytuje základ pre využívanie dreva ako stavebného materiálu, pretože sa medzi inými vecami jedná o surovinu s trvale udržateľného zdroja. V ňom pramení myšlienka zachovania a skrášľovania zdrojov pre budúce generácie.
Drevo je ľahký stavebný materiál a svojou hmotnosťou nezaťažuje našu zem. Je to čistý prírodný produkt a preto je blízky naším srdciam. Na rozdiel od umelých materiálov drevo „dýcha“ a to znamená, že umožňuje vzduchu prechádzať v oboch smeroch a tým zabezpečuje aj jeho neustálu a čerstvú obnovu vo vnútri.

Drevodom

Povrchová teplota dreva a drevených materiálov vo vnútri korešponduje s izbovou teplotou vzduchu a preto je príjemná.
Okrem toho počas rastovej fázy pozitívne vplývajú na životné prostredie, ako je napríklad ukladanie CO2, vplyvu na ovzdušie, pôdu, vodný režim a zároveň ako ochrana pred eróziami a lavínami. Lesy dominujú našou krajinou a tiež poskytujú útočisko pre zvieratá, ľudí a rastliny. Naša spoločnosť môže vďaka využitiu dreva, v dlhodobom horizonte, dodávať alternatívne produkty, ktoré v súčasnej dobe dominujú v našom živote.
Počas svojho rastu stromy premieňajú CO2 a vodu na kyslík. Ak je drevo použité ako stavebný materiál, slúži po celú dobu životnosti ako bezpečný zásobník CO2. Takto každý meter kubický dreva použitý namiesto iných stavebných materiálov znižuje emisie CO2 v atmosfére v priemere o 1,1 tony.


ikony_green-01
Prirodzene priedušný

Použitie dreva umožňuje zhotovenie difúzne otvorených konštrukcií.

 


ikony_green-03
Žiadna chemická úprava

Pri mechanickom sušení dreva nie je potrebná dodatočná ochrana chemickými prostriedkami.

 ikony_green-02
Ideálne pre recykláciu

Drevo ako stavebný materiál je viac krát použiteľné a na konci svojho životného cyklu využiteľné a využívané ako zdroj tepelnej (vykurovacej) energie.


ikony_green-04
Samoregulačný obsah vlhkosti

Drevo vytvára vďaka samoregulácii vlhkosti zdravé obytné priestory.

 ikony_green-05
Vysoká stabilita

Drevo má vysokú požiarnu odolnosť (rýchlosť horenia 0,7 mm za minútu). Vhodne navrhnutá a realizovaná drevená konštrukcia udrží statickú pevnosť pri požiari lepšie než oceľová alebo betónová.


ikony_green-06
Ideálna izolácia

Drevo uchováva tepelnú energiu dlhšie ako betónová alebo murovaná stena.

 


Detvianske lazy

Comments are closed