NED Koplotovce

Nízkoenergetický variant difúzne otvorená konštrukcia (kombinácia minerálnej a drevovláknitej izolácie), súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie: U = 0,135 W/m2K, hr. 345 mm

Stanovená merná ročná spotreba tepla na vykurovanie 44,75 KWh/m2/rok

Úžitková plocha: 180,99 m2

Okenné konštrukcie: Hliníkové okenné a dverné konštrukcie SLOVAKTUAL Heroal W 70 HI – Hliníkové okná s najvyšším stupňom izolácie, index prestupu tepla Uw od 0,72 W/(m2K), sklo Ug=0,5 W/m2K (4-18-4-18-4 mm)

Strecha a strešná krytina: Drevený väzníkový krov, vodorovná hydroizolácia na báze mäkčeného PVC vhodná na realizáciu mechanicky kotvených a priťažených striech Fatrafol 810, extenzívna strecha zo sukulentov, substrátu Urbanscape Green Roll a koreňovej membrány Urbanscape z LD

Fasáda: Kontaktná difúzne otvorená, drevovláknitá tepelná izolácia STEICO P+D, hr. 60 mm, (súčiniteľ tepelnej vodivosti λD 0,042 W.m-1.K-1) v kombinácii s odvetranou fasádou zo sibírskeho smrekovca

Vykurovanie a chladenie: Podlahové sálavé teplovodné vykurovanie UPONOR PE-XA CONFORT PIPE Plus 16×2 mm, (zdroj tepla/chladu) vzduch/voda Mitsubichi ECODAN – Power Inverter (Vonkajšia jednotka Mitsubishi Power Inverter PUHZ-SW100YHA, Qk=11,2 kW, Vnútorná jednotka ECODAN ERST20C-VM2C s integrovaným zásobníkom  200 l,

Vetranie: Vetracia jednotka s rekuperáciou DUPLEX 580ECV5, digitálna regulácia RD5, ENERG.TRIEDA A+

Architektonický návrh: LEarchitects

Comments are closed