NED Hriňová

Nízkoenergetický variant difúzne otvorená konštrukcia, súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie: U = 0,129 W/m2K, hr. 355 mm

Na základe projektu bola podľa Energetického kritéria stanovená merná ročná spotreba tepla na vykurovanie 9,7 KWh/m2/rok

Strecha: Hydroizolačná fólia FATRAFOL, štrkový zásyp
Fasáda: Difúzne otvorená ISOVER TF PROFI 140 mm, silikónová omietka
Okenné konštrukcie: Plastové okná REHAU GENEO, systém RAU-FIPRO,  Uokna = 0,86W/m2
Vykurovanie: Podlahové vykurovanie Rehau, Tepelné čerpadlo vzduch-voda, NIBE VVM 310

Comments are closed