Základová doska Detva, časť Krné

Realizácia základovej dosky: Celková plocha 140,25 m2, realizácia odvodnenia pomocou drenážnych rúr 100 mm a geotextílie, vrátane realizácie vodomernej, kanalizačnej a  vsakovacej šachty
Základové pásy: 600 mm široké, betónové tvárnice PREMAC DT 40, betón triedy C15/20, betonárska oceľ roxor 10 mm
Zvislé izolovanie základovej dosky STYRODUR 50 mm + nopová fólia
Vrchná železobetónová doska, betón triedy c20/25 + betonárska oceľ (zvarovaná Kari sieť KH 30 – hr. drôtu 6mm, oko 100x100mm)

Comments are closed