Nadstavba NED Šurany

Nízkoenergetický variant difúzne otvorená konštrukcia, súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie: U = 0,129 W/m2K, hr. 415 mm

Na základe projektu bola podľa Energetického kritéria stanovená merná ročná spotreba tepla na vykurovanie 36,86 KWh/m2/rok

Úžitková plocha: 177,49 m2

Strecha a strešná krytina: Drevený väzníkový krov, vodorovná hydroizolácia na báze mäkčeného PVC vhodná na realizáciu mechanicky kotvených a priťažených striech Fatrafol 810, štrkový zásyp s riečneho premývaného štrku frakcie 16-22 mm
Fasáda: Kontaktná difúzne otvorená z izolačných dosiek zo sklených vlákien ISOVER Clima 034 (súčiniteľ tepelnej vodivosti λD 0,034 W.m-1.K-1) v hrúbke 180 mm, silikónová omietka v kombinácii s odvetranou fasádou z exotického dreva IPE
Okenné konštrukcie: Plastové terasové okná SLOVAKTUAL Starndard-OL Plus, profilový systém ID 5000 s vlepeným sklom – izolačné trojsklo Planibel TOP N+,AGC , Uokna = 1,0W/m2 v kombinácii s hliníkovými dverné konštrukciami SLOVAKTUAL Heroal W 70 HI – s najvyšším stupňom izolácie, index prestupu tepla Uw od 0,72 W/(m2K), sklo Ug=0,5 W/m2K (4-18-4-18-4 mm)
Vykurovanie: Podlahové sálavé teplovodné vykurovanie UPONOR PE-XA CONFORT PIPE Plus 16×2 mm, hybridné tepelné čerpadlo na báze spojenia tepelného čerpadla vzduch – voda a plynového kondenzačného kotla DAIKIN Altherma HYBRID

Vetranie: Vetracia jednotka s rekuperáciou ATREA DUPLEX 280 ECV5 , digitálna regulácia RD5, ENERG.TRIEDA A+

Comments are closed